084-411039

Posted By: admin | Posted on: 2020-05-11

नतिजा प्रकाशित।

बढैैयाताल गा पा अन्तर्गत यस बिधालय को आधारभुत तह(कक्षा-८ ) उत्तीर्ण परीक्षा २०७६ को नतिजा प्रकाशित गरियेको छ।आफ्नो नतिजा यो लिन्क म क्लिक गरि प्रवेश पत्र मा भयको सिम्बोल न: राखी हेर्न सक्नु हुनेछ ।